شاعیر: تورکەمیر (١٧٥٠-١٨٢٠)
زمان: کوردیی گۆرانی
قاڵب: مەسنەوی
کێش: ١٠ بڕگەیی
سەرین چی وەسەر
سەرین چی وەسەر ...
سەیر ھامسەران، سەرین چی وەسەر
جووش جوانی وەرین چی وەسەر
میھر و شادی، زەوق وەرین چی وەسەر
سەر بیەن وە بار گەردەن ژە پیری
گەردەنگیر تەوق دام دڵگیری
پێشانی پەڕچین نویر بەسەر کەم
عەین کەفت ئەو عەینەک عەسا ویەردەم
بەدەن بی وە شار خراوەی بێ فەڕ
تەبڵ سەمع سکووت مەبھووت وە گووش کەڕ
مەحاسن وێنەی قوتن حەلیجەن
چوی زەدەی عەقرەب ئەعزام ئیفلیجەن
تیر ھەم وە دوودکان کوانگ زەرد
چوی فەرد توودار تەنگەرم و دڵسەرد
پێشانی پەڕچین نویر ژەی ڕەم کەردە
کان گووش چوی گون ھووڕشگە ھوەردە
ژە بینای مەحرووم تاربەردەی تەم
ئاو ژە لێش جاری چوی بەحرەین یەم
قامەت بی قوماش قەد بی وە قوەت
پەڕەی پشت چوی بەرد بن زمگەی ڕوودەت
بینی چوی کونای کوەنە بخاری
وە خوارە مەکێ ئاو ژە لێش جاری
لولو لەفز گفت موھووم وە جەفەنگ
دەم بێ دنان وێنەی پیر نەھەنگ
سینە موشەببەک چوی لانەی زەموور
زەموور وە زاری تەید مەدێ وە زوور
نەی وەرتەر نە ساڵ نە بیست تا سی بیم
چوی وەحش و ھار ھەردەم برسی بیم
ژە بیست تا وە سی، داخڵ وە چل بیم
واعیزان ژە واعیز، وەو عیزەم وڵ بیم
سەیر سەیادێ سەر کاوانم بی
میھر ئەو سەر سووزان لەیوەر دانم بی
لەلای حاکمان حاجەت ڕەوا بیم
ژە تەخت توومار توشماڵ سەوا بیم
ھامدیوان ژە من سەرفان نمەوەرد
یە گشت کە ویەرد پەرێ داخ و دەرد
وە تورکە واتن، ئەی گورگە پیرە
واتەی تورکەمیر جەھانان گیرە
شێوازی MLA & APA بۆ شیعری سەرھێڵ
تورکەمیر. «شیعرەکانی تورکەمیر/سەرین چی وەسەر». ڤەژین بوکس. www.vejinbooks.com. سەردانی ڕێکەوتی ٢٠١٨/١٢/١٠.
ئەگەر لەم دەقەدا ھەڵە یان کەموکۆڕی ھەیە تکایە بۆ ئاگادارکردنەوەمان لەسەر ئەم دوگمەیە کلیک بکە: فۆرمی پەیوەندی.