خەیام بە کوردی

نووسەر: گۆران (١٩٠٤-١٩٦٢)
زمان: کوردیی ناوەندی
قاڵب: دەفتەری شیعر
تۆمار کراو لە ڤەژین بوکسدا: 61 لە کۆی 61
100 %

چاپەکان

  • عەبدوڵڵا گۆران، سەرجەم بەرھەمی گۆران، محەممەد مەلا کەریم، بەغداد: چاپخانەی کۆڕی زانیاری عێراق، ۱۹۸۰.

ناوەرۆک

تێبینی: شیعرەکانی خەیام لەسەر کێشی «مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل» دانراون بەڵام گۆران لەسەر کێشی «١٠ بڕگەیی» و لەسەر قاڵبی «دووبەیتی» وەری گێڕاونەتەوە.

تێبینی: لەوەدا کە ھەندێک لە چوارێنەکان بە ڕاستی شیعری خەیام بن، گومان ھەیە.

ناونیشانوەرگێڕراو لە
خەیام بە کوردی/ئای کە زۆر گەڕاین بە دەر و دەشتابسیار بگشتیم به گرد در و دشت،
خەیام بە کوردی/ئیتر بەیاخی نیفاق پەی ئەکەمفردا علم نفاق طی خواهم‌ کرد،
خەیام بە کوردی/ئەفسووس تۆماری جوانیمان تەی بووافسوس که نامه جوانی طی شد
خەیام بە کوردی/ئەم سەرا کۆنەی ناوی جیھانەاین کهنه رباط را که عالم نام است
خەیام بە کوردی/ئەم کۆشکەی لووتی لە ئاسمان بووآن قصر که با چرخ همی‌زد پهلو
خەیام بە کوردی/ئەم گۆزە وەک من دڵدارێ بووەاین کوزه چو من عاشق زاری بوده است
خەیام بە کوردی/ئەم یەک دوو ڕۆژەی عومر چوو بە سەراین یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
خەیام بە کوردی/ئەو کۆشکەی بەزمی تیا گێڕا بارامآن قصر که جمشید در او جام گرفت
خەیام بە کوردی/ئەو کەسەی زەوی و ئاسمانی داناآنکس که زمین و چرخ و افلاک نهاد
خەیام بە کوردی/ئەوانەی دەریای فەزڵ و ھونەر بوونآنانکه محیط فضل و آداب شدند
خەیام بە کوردی/ئەوانەی زووتر بۆی دەرچوون ساقیآنان‌ که ز پیش رفته‌اند ای ساقی
خەیام بە کوردی/ئەڵێن دۆزەخە جێی پیاوی سەرخۆشگویند مرا که دوزخی باشد مست
خەیام بە کوردی/ئەڵێن لە بەھەشت حۆریی جوان ھەیەگویند بهشت و حورعین خواهد بود
خەیام بە کوردی/ئەی دڵ زەمانە پیشەی خەم دانەای دل چو زمانه می‌کند غمناکت
خەیام بە کوردی/ئەی دڵ لە دنیا ئیحسانت ئەوێای دل ز زمانه رسم احسان مطلب
خەیام بە کوردی/ئەی ھاودەمەکان مەیم کەن بە قووتای هم‌نفسان مرا ز می قوت کنید
خەیام بە کوردی/با سەر پڕ سەودای بتی وەک حوور بێدر سر هوس بتان چون حورم باد
خەیام بە کوردی/بڕوانە دڕی با پەردەی ڕووی گوڵبنگر ز صبا دامن گل چاک شده
خەیام بە کوردی/بێ مەی گوزەران کردن ناتوانممن بی می ناب زیستن نتوانم
خەیام بە کوردی/بەر لە من و تۆ ڕۆژگارێ بووەپیش از من و تو لیل و نهاری بوده است
خەیام بە کوردی/بەر لەوەی گەردوون تووشمان کا بە وەیبرخیز ز خواب تا شرابی بخوریم
خەیام بە کوردی/دڵ نابێ داری خەمی تیا بڕوێدر دل نتوان درخت اندوه نشاند
خەیام بە کوردی/ساقی قەدەحێک ژیان یەک دەمەساقی، قدحی که کار عالم نفسی‌است
خەیام بە کوردی/سەردەستەی دنیای مەعانی عەشقەسردفتر عالم معانی عشق است
خەیام بە کوردی/شاد بژی مایەی عومرت دەمێکەشادی بطلب که حاصل عمر دمی است
خەیام بە کوردی/شووشەم ئەشکێنی بە قەستی خوایەابریق می مرا شکستی ربّی!
خەیام بە کوردی/لە پێشا چەرخی شین خستنە کارآغاز روان گشتن این زرین تاس
خەیام بە کوردی/لە گشت ڕۆییشتووی ئەم شەقامەڕێاز جمله رفتگان این راه دراز
خەیام بە کوردی/لە ھاتنمان و چوونمان سوو کوانێاز آمدن و رفتن ما سودی کو
خەیام بە کوردی/لە ھەر دەشتێکا کە گوڵزارێکەدر هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست
خەیام بە کوردی/من کە ڕەمەزان ڕۆژووم ئەشکانمن در رمضان روزه اگر می‌خوردم
خەیام بە کوردی/مەلێکم بینی لەسەر قەڵای تووسمرغی دیدم نشسته بر بارهٔ طوس
خەیام بە کوردی/مەی بخۆ لە ژێر گڵا ئەنووی زۆرمی خور که به زیر گل بسی خواهی خفت
خەیام بە کوردی/نووستبووم ژیرێک لە خەوما فەرموویدر خواب بدم مرا خردمندی گفت
خەیام بە کوردی/نەکەی تۆبە کەی لە مەی تا ھەیەتوبه مکن از می اگرت می باشد
خەیام بە کوردی/وەک خەمم عومری درێژ بێ نازدارمعشوقه که عمرش چو غمم باد دراز
خەیام بە کوردی/وەک گوڵ پیاڵە بەرمەدە لە دەستچون لاله به نوروز قدح گیر به دست
خەیام بە کوردی/پیاڵەی ئەجزا جۆش خواردووی بێگەرداجزای پیاله‌ای که درهم پیوست،
خەیام بە کوردی/چ دەستەی تازە چ پیرانی کۆنآنها که کهن شدند و اینها که نوند
خەیام بە کوردی/چەرخی ئاسمانی بێ بنی پڕ ھەوردر دایرهٔ سپهر ناپیدا غور
خەیام بە کوردی/چەندێک مناڵ بووین قوتابیی زانایک چند بکودکی باستاد شدیم
خەیام بە کوردی/ڕەندێکم بینی دانیشتووی ڕووی خاکرندی دیدم نشسته بر خِنگ زمین،
خەیام بە کوردی/کفر و دین بەینیان یەک ھەناسەیەاز عالم کفر تا به دین یک نفس است
خەیام بە کوردی/کێیە بێ گونای ڕووی دنیا بڵێناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو
خەیام بە کوردی/کە مردم خاکم بە با ببێژنچون مرده شوم، خاک مرا گم سازید،
خەیام بە کوردی/کە ھەوری نەورۆز ڕووی گوڵی تەڕ کردچون ابر به نوروز رخ لاله بشست
خەیام بە کوردی/گایەک لە ئاسمان ناوی پەروینەگاویست در آسمان و نامش پروین
خەیام بە کوردی/گوڵ بەربەیانێک ژاکا و ھەڵوەریگل صبحدم از باد برآشفت و بریخت
خەیام بە کوردی/گەردوون جامێکە سەرنیگوون کەوتوواین چرخ چو تاسی است نگون افتاده
خەیام بە کوردی/گەردوون ھیچ گوڵێک لە گڵ دەرناکاگردون ز زمین هیچ گلی برنارد
خەیام بە کوردی/ھوشیار بم نەشئەم لێ پەنھانییەتا هشيارم طرب ز من پنهان است
خەیام بە کوردی/ھەر بەربەیانێک ڕووی ئاسمان شین بێهر گه که طلوع صبح ارزق باشد
خەیام بە کوردی/ھەر گیایەک لە گوێ ئاوێک ڕواوەهر سبزه که برکنار جوئی رسته است
خەیام بە کوردی/ھەرچەن بە ڕەنگ و بۆی جوان ڕازاومهرچند که رنگ و روی زیباست مرا،
خەیام بە کوردی/ھەندێ دەست خەڕۆ دووی غوروور کەوتنقومی ز گزاف در غرور افتادند
خەیام بە کوردی/ھەندێک لە بیردان بۆ مەزھەب و دینقومی متفکرند اندر ره دین
خەیام بە کوردی/ھەور دیسان ھات گیای شت بە گریانابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
خەیام بە کوردی/ھەی داخ دەستمایە لە چنگمان دەرچووافسوس که سرمایه ز کف بیرون شد
خەیام بە کوردی/یاران بە ڕێکەوت کە کۆمەڵتان بەستیاران به موافقت چو دیدار کنید،
خەیام بە کوردی/یارانی ھاودەم ھەموو لە دەست چوونیاران موافق همه از دست شدند
خەیام بە کوردی/یەک قوم مەی موڵکی کەیکاووس دێنێیک جرعه می ز ملک کاووس به است