دیوانی بێسارانی

نووسەر: بێسارانی (١٦٤٣-١٧٠٢)
زمان: کوردیی گۆرانی
قاڵب: دەفتەری شیعر
تۆمار کراو لە ڤەژین بوکسدا: 302 لە کۆی 302
100 %

چاپەکان

  • مەلا مصطفی بیسارانی، دیوانی بێسارانی، لێکدانەوەی: حەکیم مەلا ساڵح، سنە: گۆران، ١٩٩٦.
  • م‍ام‍ۆس‍ت‍ا م‍ەلا م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ێس‍اران‍ی‌، دی‍وان‍ی‌ ب‍ی‍س‍اران‍ی‌، ئ‍ام‍ادەک‍ردن‌ و س‍اغ‌ ک‍ردن‍ەوەی‌: ص‍دی‍ق‌ ص‍ەف‍یزاده‌. سنە: انتشارات کردستان، ٢٠٠٢ (١٣٨١). ISBN 964-7638-04-3
  • دیوانوو بیسارانی، گلێرەوە کەردەی و لەیەکەوەدای: عەبدوڵڵا حەبیبی، سنە: انتشارات کردستان، ٢٠١٦ (١٣٩٥). ISBN 978-964-980-285-5

ناوەرۆک

تێبینی: شیعرەکانی دیوانی بێسارانی ھەموویان مەسنەوی لەسەر کێشی ١٠ بڕگەیین.
ناونیشان ژ میسراع
دیوانی بێسارانی/ئاخ پەی مناڵی10
دیوانی بێسارانی/ئارۆ خەزانێ دوور جە پای نەمام12
دیوانی بێسارانی/ئارۆ خەزانێ زەردبامم وینا6
دیوانی بێسارانی/ئارۆ خەمانم چوون دەماوەند بی14
دیوانی بێسارانی/ئارۆ دیم بە چەم نازک ئەندامێ16
دیوانی بێسارانی/ئارۆ شیام دیم ڕەنگی خەزانان12
دیوانی بێسارانی/ئارۆ وێنەی وێم، دیم خەزانێ زار12
دیوانی بێسارانی/ئارۆ ڕاگەم کەفت شیم وە چەمەن دا10
دیوانی بێسارانی/ئافتاو پێوار بی10
دیوانی بێسارانی/ئاما و شیانی8
دیوانی بێسارانی/ئاھووی خوتەن خێز، دیدە تیر خەتا18
دیوانی بێسارانی/ئاھووی وەحش تار22
دیوانی بێسارانی/ئیمشەو ئایرێ گڕ بەست نە دەروون18
دیوانی بێسارانی/ئیمشەو جە خاودا زوڵف دێزێ دیم16
دیوانی بێسارانی/ئیمشەو جەستەی من12
دیوانی بێسارانی/ئیمشەو خاری یاو، زەمانەی ویساڵ10
دیوانی بێسارانی/ئیمشەو دڵ جە دەرد20
دیوانی بێسارانی/ئیمشەو من گریام، خەرووس کەرد ناڵین10
دیوانی بێسارانی/ئەجەل داوم بۆ18
دیوانی بێسارانی/ئەرێ بیناییم10
دیوانی بێسارانی/بای شەماڵ تای زوڵف12
دیوانی بێسارانی/بورچینی سەر سەوز4
دیوانی بێسارانی/بینایی دیدە14
دیوانی بێسارانی/بە بەرزانەوە12
دیوانی بێسارانی/بە دامانت بۆ8
دیوانی بێسارانی/بە کەم کەم کەردم10
دیوانی بێسارانی/بەڕەزایێ ھەن جە سای کەمەردا10
دیوانی بێسارانی/بەی گشت دەردەوە14
دیوانی بێسارانی/تا بە کەی نۆشو14
دیوانی بێسارانی/تا بەسەر یار بۆ8
دیوانی بێسارانی/تاسەی زەرووری8
دیوانی بێسارانی/تافی دێوەزناو28
دیوانی بێسارانی/تافی دێوەزناو (٢)10
دیوانی بێسارانی/تەرز خەزان دیم جە فەسڵی ھامن18
دیوانی بێسارانی/تەرزی بید بە تار22
دیوانی بێسارانی/تەرسا بەردەنم16
دیوانی بێسارانی/تەشریف ناوەردی16
دیوانی بێسارانی/جارێ بۆ جارێ8
دیوانی بێسارانی/جامی خاترم گەرد ئالوود بیەن12
دیوانی بێسارانی/جە کۆشان بی دەرد؟14
دیوانی بێسارانی/جەمینش سافەن16
دیوانی بێسارانی/جەو بەیانەوە8
دیوانی بێسارانی/حافظ باحیسی شاخی نەباتت12
دیوانی بێسارانی/حاڵداران حاڵەن12
دیوانی بێسارانی/خاری خەم خەیاڵ نەڕێزەی جەرگم8
دیوانی بێسارانی/خاو جە دیدەم دوور12
دیوانی بێسارانی/خوداوەند جەستەم12
دیوانی بێسارانی/خونچە گوڵ جە گڵ16
دیوانی بێسارانی/خەزانی بە چاخ12
دیوانی بێسارانی/خەمناکم خەمناک10
دیوانی بێسارانی/خەیاڵم خاڵی نیەن جە خاڵت6
دیوانی بێسارانی/دارای خەمانم12
دیوانی بێسارانی/دنیای پڕ خەتەر14
دیوانی بێسارانی/دوور نمای ڕەزان8
دیوانی بێسارانی/دوڕڕەن مەرجانەن14
دیوانی بێسارانی/دڵ زەبوونە وێم14
دیوانی بێسارانی/دڵ زەمینەوە18
دیوانی بێسارانی/دڵبەر نەداوە10
دیوانی بێسارانی/دڵە ئەر ناڵەت12
دیوانی بێسارانی/دڵە بێ نازەن10
دیوانی بێسارانی/دڵە بەزەیش ئاما بە وێشدا10
دیوانی بێسارانی/دڵە بەشقی حەق مەبە سەرگەردان12
دیوانی بێسارانی/دڵە تۆ جە تەوق10
دیوانی بێسارانی/دڵە تۆ وە تیر12
دیوانی بێسارانی/دڵە دەردی دوون12
دیوانی بێسارانی/دڵە زاریش کەرد8
دیوانی بێسارانی/دڵە زامی نۆ28
دیوانی بێسارانی/دڵە لاڵ خاسەن10
دیوانی بێسارانی/دڵە ناڵەتەن10
دیوانی بێسارانی/دڵە ھووناوان24
دیوانی بێسارانی/دڵە ھەزارەن10
دیوانی بێسارانی/دڵەی دەردینم10
دیوانی بێسارانی/دڵەی من جە بێخ8
دیوانی بێسارانی/دڵەی من پێتەن مەر نمەزانی؟10
دیوانی بێسارانی/دڵەی کەمتەر ویر10
دیوانی بێسارانی/دیدە بێ خەوان10
دیوانی بێسارانی/دیدەم نەمین بی10
دیوانی بێسارانی/دیدەم پەیامێ8
دیوانی بێسارانی/دیم جەمین گوڵێ14
دیوانی بێسارانی/دەردی مەجنوون پێم10
دیوانی بێسارانی/دەردین دڵ بە کام14
دیوانی بێسارانی/دەلیل نەزانان10
دیوانی بێسارانی/دەوای زەعفی دڵ16
دیوانی بێسارانی/زامداری دەردان10
دیوانی بێسارانی/زامنان خاڵی8
دیوانی بێسارانی/زڵیخام چەمەر10
دیوانی بێسارانی/زڵێخام ئەسەر8
دیوانی بێسارانی/زڵێخام تەتار18
دیوانی بێسارانی/زڵێخام تەیار12
دیوانی بێسارانی/زڵێخام خاو دا12
دیوانی بێسارانی/زڵێخام دارۆ14
دیوانی بێسارانی/زڵێخام زوننار20
دیوانی بێسارانی/زڵێخام ساوان18
دیوانی بێسارانی/زڵێخام ماران16
دیوانی بێسارانی/زینھار سەد زینھار12
دیوانی بێسارانی/زەڕگوون کەردەوە22
دیوانی بێسارانی/ساقی مەی داریم14
دیوانی بێسارانی/ساقی ناڵەی نەی16
دیوانی بێسارانی/ساقی کەی بۆ کەی10
دیوانی بێسارانی/سانی نەداری10
دیوانی بێسارانی/سای سەھەند سەنگ12
دیوانی بێسارانی/ستاریۆ مەبۆ وادەی سوب سەحەر10
دیوانی بێسارانی/ستارەی سەحەر12
دیوانی بێسارانی/سۆز جە سۆزی من بێ قەرار بیەن10
دیوانی بێسارانی/سۆسەن گوڵێ دیم بۆش چوون عەنبەر بی14
دیوانی بێسارانی/سۆسەنێ مەبۆ سۆسەنی وەش وەخت10
دیوانی بێسارانی/سیای بۆ عەنبەر12
دیوانی بێسارانی/سەر زەمینانەن10
دیوانی بێسارانی/سەیری نەمامان18
دیوانی بێسارانی/شای سۆسەن خاڵان16
دیوانی بێسارانی/شکۆفیان گوڵ8
دیوانی بێسارانی/شیرین بەڵا کەرد12
دیوانی بێسارانی/شیرین بەینت بەست16
دیوانی بێسارانی/شیرین بەینی نۆ14
دیوانی بێسارانی/شیرین تار کەردەن14
دیوانی بێسارانی/شیرین زوڵف لوول16
دیوانی بێسارانی/شیرین سەرەوە8
دیوانی بێسارانی/شیرین شناسان6
دیوانی بێسارانی/شیرین شەرت و بەین14
دیوانی بێسارانی/شیرین شەرم نیەن14
دیوانی بێسارانی/شیرین مەوانا14
دیوانی بێسارانی/شیرین نیاوە12
دیوانی بێسارانی/شیرین نیگایێ12
دیوانی بێسارانی/شیرین نەشتەرەن14
دیوانی بێسارانی/شیرین وە تاڵی14
دیوانی بێسارانی/شیرین کەرد تاڵی10
دیوانی بێسارانی/شیم نە خەیاڵان سەیری دنیام کەرد6
دیوانی بێسارانی/شینم کەر وە نەرم12
دیوانی بێسارانی/شێوە لەولاوێ مەبۆ نە چەمەن8
دیوانی بێسارانی/شەرابی گوڵڕەنگ10
دیوانی بێسارانی/شەماڵ مداران12
دیوانی بێسارانی/شەوان بێداری14
دیوانی بێسارانی/شەوقی شەم بە وێش پەروانە یۆزەن8
دیوانی بێسارانی/شەوێ شەریفتەر جە سوبحی نەورۆز14
دیوانی بێسارانی/غەریبانی دەرد8
دیوانی بێسارانی/قیبلەم بە جۆشەن14
دیوانی بێسارانی/قیبلەم تۆ نامای وە جامەی نیان12
دیوانی بێسارانی/قیبلەم جەفای تۆ12
دیوانی بێسارانی/قیبلەم جەلاتەن14
دیوانی بێسارانی/قیبلەم داخەوە10
دیوانی بێسارانی/قیبلەم دڵگیرەن12
دیوانی بێسارانی/قیبلەم دڵەی سەخت18
دیوانی بێسارانی/قیبلەم دیدارت12
دیوانی بێسارانی/قیبلەم دیم نەدیم10
دیوانی بێسارانی/قیبلەم سەفای تۆ12
دیوانی بێسارانی/قیبلەم نمانا10
دیوانی بێسارانی/قیبلەم نە خاوم12
دیوانی بێسارانی/قیبلەم نەکێشۆ18
دیوانی بێسارانی/قیبلەم وانابۆ10
دیوانی بێسارانی/قیبلەم وە شەو بۆ10
دیوانی بێسارانی/قیبلەم گرفتار12
دیوانی بێسارانی/قیبلەم ھا مەردم10
دیوانی بێسارانی/لێت دیار مەبی8
دیوانی بێسارانی/من دڵێ سوفتە14
دیوانی بێسارانی/من کۆی نەفتینم تۆ ئاھیر وە دەست12
دیوانی بێسارانی/موتریب نەوای چەنگ12
دیوانی بێسارانی/میرزام خێزانی16
دیوانی بێسارانی/میرزام نەو وەھار16
دیوانی بێسارانی/مەبۆ نەبۆش ژ‌ەنگ10
دیوانی بێسارانی/مەخێزنۆ وەی12
دیوانی بێسارانی/مەولام بێ قەرار22
دیوانی بێسارانی/مەولام جە سەحەر12
دیوانی بێسارانی/مەولام دەردشەن24
دیوانی بێسارانی/مەولام گوڵ خونچەی ساوا نەشکوفتە10
دیوانی بێسارانی/ناڵەی دەردەدار بی ئاخ نمەبۆ16
دیوانی بێسارانی/نەداروو تانە12
دیوانی بێسارانی/نەرگسێ مەبۆ ساق سەوز و چەم زەرد10
دیوانی بێسارانی/نەورۆز گوڵی ھەن نە پای سەراوان10
دیوانی بێسارانی/نەوسیوەیل باخان14
دیوانی بێسارانی/نەوسیوەیل بێ دەرد16
دیوانی بێسارانی/نەووەھار خەمین20
دیوانی بێسارانی/نەووەھار سیان10
دیوانی بێسارانی/ویاران جە بەی12
دیوانی بێسارانی/وەبانی دیدەم16
دیوانی بێسارانی/وەشی ویەردەم10
دیوانی بێسارانی/وەنەوشێوە ھەن جەوەڵ وەھاران10
دیوانی بێسارانی/وەڵگی گوڵ ڕێزەن10
دیوانی بێسارانی/وەھار نمانا20
دیوانی بێسارانی/وەھار یاواوە16
دیوانی بێسارانی/وەی من دەردەدار14
دیوانی بێسارانی/وەیسی سایە فەڕ18
دیوانی بێسارانی/پایز ئاماوە14
دیوانی بێسارانی/پایز نمانا18
دیوانی بێسارانی/پڕ خومارشەن10
دیوانی بێسارانی/پەشیۆ جە پەیکان نازک ئەندازان18
دیوانی بێسارانی/پەل پەل خەزانان مەڕێزان وە خاک12
دیوانی بێسارانی/پەنەش سەودای شەم12
دیوانی بێسارانی/چراغ ئەر ساتێ دوور گنون جە تۆ8
دیوانی بێسارانی/چراغ ئەوداڵان8
دیوانی بێسارانی/چراغ بەدکاران12
دیوانی بێسارانی/چراغ بەینت بەست12
دیوانی بێسارانی/چراغ تا کەردم6
دیوانی بێسارانی/چراغ جە خاودا14
دیوانی بێسارانی/چراغ جەمینت18
دیوانی بێسارانی/چراغ جەی دنیا12
دیوانی بێسارانی/چراغ حاڵی دەرد10
دیوانی بێسارانی/چراغ خاسەنی8
دیوانی بێسارانی/چراغ دا جارێ، بۆ وە خاوم دا14
دیوانی بێسارانی/چراغ زاریمەن10
دیوانی بێسارانی/چراغ زەروورەن8
دیوانی بێسارانی/چراغ سیای تۆ12
دیوانی بێسارانی/چراغ سەردەنی14
دیوانی بێسارانی/چراغ سەرسۆز مەبۆ سپی ساف8
دیوانی بێسارانی/چراغ سەودایێ12
دیوانی بێسارانی/چراغ شکاوان8
دیوانی بێسارانی/چراغ قنیاتم بە خەیاڵتەن10
دیوانی بێسارانی/چراغ قوربانەن12
دیوانی بێسارانی/چراغ قوربانەن، قوربان نیەنان12
دیوانی بێسارانی/چراغ لەنگم بی12
دیوانی بێسارانی/چراغ من ئێشان8
دیوانی بێسارانی/چراغ من زامەت8
دیوانی بێسارانی/چراغ نۆش کەردەن10
دیوانی بێسارانی/چراغ نە دڵەن16
دیوانی بێسارانی/چراغ نەزانان12
دیوانی بێسارانی/چراغ وێنەی تۆ12
دیوانی بێسارانی/چراغ وەش بۆشەن10
دیوانی بێسارانی/چراغ وەنەوشە چنوور چەنی گول18
دیوانی بێسارانی/چراغ وەڕەزان18
دیوانی بێسارانی/چراغ ڕەزان بۆ12
دیوانی بێسارانی/چراغ کەی بۆ کەی14
دیوانی بێسارانی/چراغ یانی چێش10
دیوانی بێسارانی/چراغم ئامان16
دیوانی بێسارانی/چراغم ئەر بەی12
دیوانی بێسارانی/چراغم بێ تۆ8
دیوانی بێسارانی/چراغم بێ تۆ گوڵانی وەھار8
دیوانی بێسارانی/چراغم بێ ڕام12
دیوانی بێسارانی/چراغم بە وێم22
دیوانی بێسارانی/چراغم بە چین20
دیوانی بێسارانی/چراغم بە چەم10
دیوانی بێسارانی/چراغم بەختەن22
دیوانی بێسارانی/چراغم تێژتەر8
دیوانی بێسارانی/چراغم تەناف12
دیوانی بێسارانی/چراغم جامەن10
دیوانی بێسارانی/چراغم جیا10
دیوانی بێسارانی/چراغم جە لات10
دیوانی بێسارانی/چراغم جە ویر12
دیوانی بێسارانی/چراغم جەرگم8
دیوانی بێسارانی/چراغم جەزەل10
دیوانی بێسارانی/چراغم حاڵت14
دیوانی بێسارانی/چراغم خارێ12
دیوانی بێسارانی/چراغم دەردم14
دیوانی بێسارانی/چراغم دەس ڕەس12
دیوانی بێسارانی/چراغم زامان14
دیوانی بێسارانی/چراغم زامێ10
دیوانی بێسارانی/چراغم زویر12
دیوانی بێسارانی/چراغم شەندی16
دیوانی بێسارانی/چراغم شەھید10
دیوانی بێسارانی/چراغم مەیل کە8
دیوانی بێسارانی/چراغم نە جەرگ14
دیوانی بێسارانی/چراغم نە دڵ14
دیوانی بێسارانی/چراغم وازان10
دیوانی بێسارانی/چراغم وەفات14
دیوانی بێسارانی/چراغم چوونم10
دیوانی بێسارانی/چراغم چگیر دەست چین تۆ دیم12
دیوانی بێسارانی/چراغم ڕۆیێ جە سوب سەحەردا14
دیوانی بێسارانی/چراغم ژیام8
دیوانی بێسارانی/چراغم کامەن12
دیوانی بێسارانی/چراغم کەردم10
دیوانی بێسارانی/چراغم کەرەم8
دیوانی بێسارانی/چراغم گوڵان10
دیوانی بێسارانی/چراغم گەردان10
دیوانی بێسارانی/چراغم یاران16
دیوانی بێسارانی/چوون جەماڵشەن10
دیوانی بێسارانی/چڵێ جە پەنا10
دیوانی بێسارانی/ڕۆیێ سوپای کوفر دیم نە دەوری دین16
دیوانی بێسارانی/ڕۆیێ کوفر دیم ئیمان مەپۆشا16
دیوانی بێسارانی/ڕۆیێ کوفر دیم ڕووی ئیمان مەگێرت16
دیوانی بێسارانی/ڕێحانی بێ گەرد16
دیوانی بێسارانی/ڕێحانێ مبۆ پەل دێزی بێ گەرد10
دیوانی بێسارانی/ڕێزنات جەرگم10
دیوانی بێسارانی/ڕەقیب سیا بۆ12
دیوانی بێسارانی/ڕەنگی زەردمەن8
دیوانی بێسارانی/کۆی خەمبار وێم12
دیوانی بێسارانی/کەسم کەسان بە8
دیوانی بێسارانی/کەم خزمەتیم چێش؟12
دیوانی بێسارانی/گوڵ تەبەقێ ھەن پێش ماچان شەست پەڕ8
دیوانی بێسارانی/گوڵ خونچێوەم دی وەرەق نەشکوفتە8
دیوانی بێسارانی/ھا بیەن پەیدا16
دیوانی بێسارانی/ھامسەران سەندەن20
دیوانی بێسارانی/ھووناو وەشتانەن12
دیوانی بێسارانی/ھیجران بارە وێم10
دیوانی بێسارانی/ھیجران زام کەردەن10
دیوانی بێسارانی/ھیجران نێشش دا8
دیوانی بێسارانی/ھەوری نەو ئامان8
دیوانی بێسارانی/ھەوری نەو ئامان خەم پۆش و خەمین6
دیوانی بێسارانی/یا شای سەبووری8
دیوانی بێسارانی/یاران بەختمەن ئەر سەنگم بار بۆ8
دیوانی بێسارانی/یاران دل بە کام12
دیوانی بێسارانی/یاران دیم ماھێ12
دیوانی بێسارانی/یاران دێوانە14
دیوانی بێسارانی/یاران سەرسامم12
دیوانی بێسارانی/یاران شکاف کەرد12
دیوانی بێسارانی/یاران لاڵێ دیم10
دیوانی بێسارانی/یاران من نەفەس8
دیوانی بێسارانی/یاران وە دیدەم ئەمساڵ نەووەھار8
دیوانی بێسارانی/یاران پەی ڕووی من بویندێ ڕەزان8
دیوانی بێسارانی/یاران ڕای تەواف22
دیوانی بێسارانی/یاران کێ دیەن12
دیوانی بێسارانی/یووسف تۆ داری10
دیوانی بێسارانی/یووسف کەم نییەن14
دیوانی بێسارانی/یەک ڕەنگ زەنگی12
دیوانی بێسارانی/یەک گوڵ دەستەیە12