نووسەر: ناری (١٨٧٤-١٩٤٤)
زمان: کوردیی ناوەندی
قاڵب: دەفتەری شیعر
تۆمار کراو لە ڤەژین بوکسدا: 113 لە کۆی 113
100 %

چاپەکان

  • مەلا کاکە حەمەی بێلوو، دیوان ناری، کۆ کردنەوە و ساغ کردنەوە و لەسەر نووسین و پێشەکی: کاکەی فەللاح، سنە: انتشارات کردستان، ٢٠٠٤ (١٣٨٣). ISBN 964-06-1112-3

ناوەرۆک

شیعرەکان

ناونیشان قاڵبکێشژ میسراع
دیوانی ناری/ا/ئەی بلووری گەردنی تۆ ئاینەی قودرەت نوماپێنج خشتەکیفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن40
دیوانی ناری/ا/بولبولی دڵ بۆ خەیاڵی نوکتەپەردازی ئەکاغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن16
دیوانی ناری/ا/بێ قەباحەت گەر حەواڵەی تیری موژگانم ئەکاغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن22
دیوانی ناری/ا/تا قیبلەیی من وا لە مەقاماتی سەفەرداغەزەلمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن14
دیوانی ناری/ا/تووتیی دڵم کە شیوەن و فریاد و ڕۆ ئەکاغەزەلمفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن14
دیوانی ناری/ا/سوورەتی یاسین کە وەسفی حەزرەتی لەولا دەکاقەسیدەفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن34
دیوانی ناری/ا/فەلەک بۆ گەردشی تۆ لەحزەیە تەرکی جەفا ناکاقەسیدەمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن38
دیوانی ناری/ا/مەشھووری عامە ئیمڕۆ کە شۆخی جیلوە ئاراپێنج خشتەکیمفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن25
دیوانی ناری/ا/مەلا باقر مەلا باقوڕ بە ھەر دوو دەست بە سەردا داقەسیدەمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن40
دیوانی ناری/ا/چونکە ھەمدەردی سولەیمانم لە سیحری دێوەداغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن18
دیوانی ناری/ا/ڕەفیقانم ھەموو ڕۆیین لە دێداغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن22
دیوانی ناری/ا/کوا ھەمدەم و ڕەفیقێ لە جەمعی ئەھلی شاراپێنج خشتەکیفعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن5
دیوانی ناری/ا/گەدایی خۆشە بۆ چیمە جەلال و کیسوەتی خاراپێنج خشتەکیمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن40
دیوانی ناری/ب/ئەی کەوکەبی بورجی فەلەکولئەتڵەسی مەکتەبغەزەلمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن14
دیوانی ناری/ب/مات و پەشێوم نەما سەبر و قەرار و شەکیبغەزەلمفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن14
دیوانی ناری/ب/چاوەکەم لادە لە سەر کوڵمت نیقابغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلن18
دیوانی ناری/ب/ڕۆژی عیشوە و عیشرەت و عەیش و تەرەبغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلن30
دیوانی ناری/ت/ئەی ئەمن قوربانی خاکی خانەقاتقەسیدەفاعلاتن فاعلاتن فاعلن24
دیوانی ناری/ت/ئەی خاکی وەتەن بۆ چی نەما شێوەیی پارتتەرجیعبەندمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن62
دیوانی ناری/ت/مەخمووری مەی و غەمزەیی دوو نێرگسی کاڵمپێنج خشتەکیمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن50
دیوانی ناری/ت/پاکەتی شیرین مەفادی حەزرەتی شاھانە ھاتقەسیدەفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن24
دیوانی ناری/ت/گیان بە ئیستیقبالی بۆ سەر لێوەکەم ھات و نەھاتغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن22
دیوانی ناری/ت/ھەتا ڕوئیەت نەکەم شێوەی ھیلالی فەوجی دەربانتغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن18
دیوانی ناری/ج/چونکە بازاڕی غەزەل ما بێ ڕەواجغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلن16
دیوانی ناری/د/ئەی مەزھەری لوتف و کەرەم و ڕەئفەتی مەعبوودمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن25
دیوانی ناری/ر/ئەی موقیمی مەکتەبی فەزل و ھونەرقەسیدەفاعلاتن فاعلاتن فاعلن50
دیوانی ناری/ر/ئەی پادشەھی مەملەکەتی خەڵوەتی حزوورغەزەلمفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن10
دیوانی ناری/ر/دڵ بەبێ تۆ ماوەتۆ بێ شەوق و نوورقەسیدەفاعلاتن فاعلاتن فاعلن26
دیوانی ناری/ر/لە بەختی من مەلا وا ھاتە گوفتارقەسیدەمفاعیلن مفاعیلن فعولن30
دیوانی ناری/ز/تۆ کە مەشھووری بە لوتف و کەرەم و بەندەنەوازغەزەلفعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن14
دیوانی ناری/ق/من خەیاڵم وەسڵ و تۆ فیکرت فیراقغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلن20
دیوانی ناری/لە میوەی وشکی پایز شاھەکەم ھۆشت بە پیرۆز بێمەسنەویمفاعیلن مفاعیلن فعولن24
دیوانی ناری/م/بۆ نەفسی خەتا چوو بە عەبەس غەرقی خەتا خۆمپێنج خشتەکیمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن50
دیوانی ناری/م/بە یادت کەوتە سۆزش غونچەدەم وا قەلبی بیمارمغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن18
دیوانی ناری/م/خەزانی ھیجری تۆ بوو ئەی ئەساسی عیزز و تەمکینمغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن22
دیوانی ناری/م/دەمێکە من لە غوربەتدا غەریقی بەحری حیرمانمپێنج خشتەکیمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن25
دیوانی ناری/م/لە دارولحوزنی دووری ئیختیاری غەم نەکەم چی بکەمغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن20
دیوانی ناری/م/لە فیتنەی نازی غەمزەی چاوی فەتتانی خوا چی بکەمغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن26
دیوانی ناری/م/من بە ئەمری تۆ لەبۆ تەحقیقی فەرمانی قەدیمقەسیدەفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن32
دیوانی ناری/م/وەک ڕوودی بەری دووڕووەیە چەشمەیی چاومغەزەلمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن14
دیوانی ناری/م/چ حوسنێ ھەس ئەمن خزمەت بەسەر کەمغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن6
دیوانی ناری/م/ھەر دوو غەزەلی تاھیر و عیززەت کە لەبەر کەمغەزەلمفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن22
دیوانی ناری/ن/ئەو کە وا تاقە بە شێوەی پێکەنینغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلن10
دیوانی ناری/ن/ئەی شەھەنشاھی شکۆھی عیززەتی ڕوویی زەمینپێنج خشتەکیفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن55
دیوانی ناری/ن/باڵی ھوما سێبەری زوڵفی پەرێشانی ژنغەزەلمفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن16
دیوانی ناری/ن/بە غەمزەی چاوی مەخمووری سیاھی مەستی مەی کردینغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن10
دیوانی ناری/ن/ھەی زومرەی خاریجە ڕۆحم بە فیداتانقەسیدەمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن30
دیوانی ناری/و/بە شیرینی جوابت دەفعی ڕووتاڵی لە سەرما بووغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن22
دیوانی ناری/و/حەقیقەت نووستنی ئەمشەو بەجێ بوومفاعیلن مفاعیلن فعولن6
دیوانی ناری/و/خەمیی پشتی بەنی ئادەم بە باری ژن نەبوو چی بووغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن18
دیوانی ناری/و/چاوەکەم کەی بێ زەمانێ زوو بە زووغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلن28
دیوانی ناری/و/کاکە چاکەت بێ درۆ ئەمجارە چایێ چا نەبووغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن8
دیوانی ناری/و/ھەتا سایەی بە ھەمسایەی ھوما بووغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن20
دیوانی ناری/ھەرچەندە بەعیدم لە درۆ و لابە بە عیدممەسنەویمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن10
دیوانی ناری/ۆ/ئەی لەعلی لەبی یار عەقیقی یەمەنی تۆغەزەلمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن14
دیوانی ناری/ۆ/تا کەی بە ستەم مایلی ئەی چەرخی جەفاجۆغەزەلمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن22
دیوانی ناری/ۆ/جەژنە لە ھەموو لا بە یەقین یارییە ئیمڕۆغەزەلمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن6
دیوانی ناری/ۆ/شەشدەری لێ بەستووم وەک جەردەیی یوونان درۆغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن18
دیوانی ناری/ۆ/لە من کانی تەڵا مەخفی بوو دێمۆغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن14
دیوانی ناری/ۆ/کە جێ جیلوەی ڕوخی والایە ئیمڕۆغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن18
دیوانی ناری/ی/بۆ غەزەل ئیمڕۆ بە من چاوم بە ناحەق گەڕ دەکەیغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن10
دیوانی ناری/ی/بە ئاھ و ناڵە مەشغووڵم لە نەغمەی ساز و تارم چیقەسیدەمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن36
دیوانی ناری/ی/جەھلە ئیمڕۆ بۆ ئیقامەت ڕەغبەتی لادێیەتیغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن10
دیوانی ناری/ی/حوججەتی موڵکی لەتیفی خەت و خاڵی ڕوویەتیغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن18
دیوانی ناری/ی/خاکی دەرگاکەت لەبۆ سەر ھەر وەکوو ئەفسەر سەریغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن18
دیوانی ناری/ی/فەرەنگی تۆ بە حەق بۆ نابی ڕازیغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن6
دیوانی ناری/ی/نەفەس سەمتوورە سینەم ساز و دڵ نەیغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن18
دیوانی ناری/ی/ھەتا غونچەی گوڵی دڵ بێ لە لالەی نەوبەھارم چیغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن20
دیوانی ناری/ێ/ئەگەر بێ خەرمەنی حوسنی بەسەر بێغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن20
دیوانی ناری/ێ/برا قەت نابێ ئەم کارە وەھا بێغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن12
دیوانی ناری/ێ/بە ئیما دوێشەوێ باڵا نەمامێغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن14
دیوانی ناری/ێ/بە مەولا گەر لەمەولا دڵ بە قوربانت نەبێ نابێقەسیدەمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن20
دیوانی ناری/ێ/تالیب کە ھەموو وەختێ خەریداری غەزەل بێغەزەلمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن14
دیوانی ناری/ێ/دڵ کە سەرمەستی ئیشارەی نێرگسی جانانە بێقەسیدەفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن24
دیوانی ناری/ێ/زەرفی مینا شاھی من مەزرووفی ئەڵماسی دەوێغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن12
دیوانی ناری/ێ/غەزەل گەر لەتیف و تەڕ و تازە بێغەزەلفعولن فعولن فعولن فعل16
دیوانی ناری/ێ/ھەر بلوکێکی عەجەم حاکمی مەم ژاکنە بێغەزەلفعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن10
دیوانی ناری/ە/ئەی تازە جوان پیر بێ ئەو شێوە مەشێوێنەغەزەلمفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن14
دیوانی ناری/ە/ئەی دڵی شەیدا بەشارەت بێ کە یارم ھاتەوەقەسیدەفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن26
دیوانی ناری/ە/ئەی فەلەک سەرگەشتە بی بۆ گەردشێ ھێناتەوەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن22
دیوانی ناری/ە/بە جیلوەی عەکسی تۆیە دڵ کە وا سەرمەست و خەندانەغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن20
دیوانی ناری/ە/خودا عەدلی لە لای عارف عەیانەقەسیدەمفاعیلن مفاعیلن فعولن60
دیوانی ناری/ە/دڵم ھەر وەک سەماوەر پڕ لە جۆشەغەزەلمفاعیلن مفاعیلن فعولن8
دیوانی ناری/ە/دەس بدا گەر نێرگسی شەھلا برا نەسرین چییەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن14
دیوانی ناری/ە/غەمی شێخ و فیراقی تۆ کە باری شانی پیریمەغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن18
دیوانی ناری/ە/قەت لە ئادابی دوعا ئەم پیرە تەقسیری نییەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن18
دیوانی ناری/ە/قەومینە وەرن لازمە ئەوڕۆ کە عەیانەغەزەلمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن26
دیوانی ناری/ە/لەبەر تیری موژەی بێ مروەتی ئەو شۆخە نەخشینەغەزەلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن16
دیوانی ناری/ە/موددەتێکە من گرفتارم بە دەس سەوداتەوەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن20
دیوانی ناری/ە/مژدە ئەی ئەھلی موحەببەت شاھی جانی ھاتەوەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن8
دیوانی ناری/ە/چاوەکەم بۆیە بە دایم کار و پیشەم زارییەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن18
دیوانی ناری/ە/چاوەکەم دیسان نیشانەی تیری موژگانم مەکەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن22
دیوانی ناری/ە/ڕوشتەیی لوئلوء لە دانەی ئەشکی من دەگرینەوەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن24
دیوانی ناری/ە/گەر خەواریق بێ مەزەی حەلوا لە بڕوێشا ھەیەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن24
دیوانی ناری/ە/ھەر وەکوو تام و مەزەی حەڵوا لە بڕوێشا نییەغەزەلفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن24

تاک و دوو بەیت

ناونیشان قاڵبکێشژ میسراع
دیوانی ناری/ئەتۆ زەمم ئەکەی مەدحت ئەکەم منتاکمفاعیلن مفاعیلن فعولن2
دیوانی ناری/ا/جریوەی ئەستێرەی ئاسمان لە شەوێکی ساف و تاریکاتاک2
دیوانی ناری/ت/لە سەودادا دەمی کاغەز سەری خستتاکمفاعیلن مفاعیلن فعولن2
دیوانی ناری/دەمێ بوو مابوو باغاتی خەیاڵاتم بە وێرانیمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن4
دیوانی ناری/س/ھەر لە بێلوو تا لەبی نیلی موبارەک دەس بە دەسفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن4
دیوانی ناری/ن/دڵی عالەم کە خاڵی بێ لە عیرفانتاکمفاعیلن مفاعیلن فعولن2
دیوانی ناری/و/بە شمشێری مەلالەت بوو کە وا جەرگی مەلا لەت بوومفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن4
دیوانی ناری/و/غەیری عەبدوڵڵا عیبادیللایە من یارم نەبووتاکفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن2
دیوانی ناری/و/چل گەزی مێزەر لەسەر ناوە بە ڕەسمی عالمیفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن4
دیوانی ناری/ی/بە ڕیش و مێزەر و دەسماڵی ڕووسیتاکمفاعیلن مفاعیلن فعولن2
دیوانی ناری/ی/نانی بێ پێخۆر و قەسری شۆخ و بێ شۆخ و پەریفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن4
دیوانی ناری/ێ/ئەر بە با بێ ئەربەبا وێران ئەبێتاکفاعلاتن فاعلاتن فاعلن2
دیوانی ناری/ێ/ھەتا ئاساری بەزمی زەمزەمەی شیرینی چاکەت بێتاکمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن2
دیوانی ناری/ە/بەڵێ ئەمڕۆ لە دنیادا مەلایەمفاعیلن مفاعیلن فعولن4
دیوانی ناری/ە/غەیری تۆ کێ قادرە بڕوا دەمێ لەم ڕێگەوەتاکفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن2
دیوانی ناری/ە/گەر بڵێم بانە لە جەننەت خۆشترە ھێشتا کەمەتاکفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن2

نامەکان