مەرجەکان بۆ دۆزینەوەی شیعر
ئەم وشەیەی تێدا بێت:

تکایە تەنھا بەم کیبۆردە بینووسە:
{literal} {/literal}
ئ ا ب پ ت ج چ ح خ د ر ڕ ز ژ
س ش ع غ ف ڤ ق ک گ ل ڵ م
ن و ۆ ھ ە ی ێ ء    → 
شاعیر:
شێوەزار:
بۆ شیعری کلاسیک:
قاڵب:
کێش:
پێڕستی جۆرەکانی کێش
بۆ جۆرەکانی دیکەی شیعر:
جۆر:


بەو مەرجانەوە شیعری نوێ لە ڤەژین بوکسدا تۆمار نەکراوە.

ئاکامەکان لە شیعری کلاسیکدا (103 شیعر - ٣٬٢٧٥ میسراع)

زۆرتر لە ١٠٠ شیعری کلاسیک بەو مەراجانەوە دۆزراوەتەوە. تکایە مەرجەکان بەرتەسکتر بکەرەوە
ناونیشانشاعیرزمانقاڵبکێشژ میسراع
ئاوات و ڕەنج/وشەی دایەکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی20
ئاوات و ڕەنج/پیانۆکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی28
ئاوات و ڕەنج/چراکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە١١ بڕگەیی12
ئاوات و ڕەنج/ژیلەمۆکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی16
ئاوات و ڕەنج/کوشتنی عەبەکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی36
ئاوات و ڕەنج/گریانکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی20
ئاوات و ڕەنج/یادێککامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی24
تاریک و ڕوون/ئارەزووی فڕینھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی24
تاریک و ڕوون/ئامێزی ژنھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی20
تاریک و ڕوون/تووڕەییھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارەفعلاتن مفاعلن فعلن16
تاریک و ڕوون/شەنگەبێریھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارە١٦ بڕگەیی24
تاریک و ڕوون/شەوی شاعیرھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارەفعلاتن مفاعلن فعلن44
تاریک و ڕوون/فریشتەی پەڕیوەھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن44
تاریک و ڕوون/موو ناپسێنمھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن20
تاریک و ڕوون/کاروانی خەباتھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی68
تریفەی ھەڵبەست/ئێوارەی غەمگینشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی43
تریفەی ھەڵبەست/ئەشکەوتەکەی سەردێمانشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١١ بڕگەیی52
تریفەی ھەڵبەست/ئەوشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی20
تریفەی ھەڵبەست/بڕوامشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٣ بڕگەیی8
تریفەی ھەڵبەست/بیرتە؟شێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٥ بڕگەیی16
تریفەی ھەڵبەست/بەینێکەشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی12
تریفەی ھەڵبەست/تەنیاییشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی20
تریفەی ھەڵبەست/دوو وێنەشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٣ بڕگەیی12
تریفەی ھەڵبەست/زەردەخەنە لە فرمێسکاشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٢ بڕگەیی108
تریفەی ھەڵبەست/سێ ھەڵبەستی تینووشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی48
تریفەی ھەڵبەست/شیعرەکانمشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٦ بڕگەیی8
تریفەی ھەڵبەست/نەوەی نوێشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٣ بڕگەیی8
تریفەی ھەڵبەست/وشەی پشکۆشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی44
تریفەی ھەڵبەست/کاتێشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی8
تریفەی ھەڵبەست/کچی خەیاڵشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی28
تریفەی ھەڵبەست/کەی بێ؟شێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە١٣ بڕگەیی8
تریفەی ھەڵبەست/گۆرانشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی44
تریفەی ھەڵبەست/ھۆنراوەکانمشێرکۆ بێکەسکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی56
دیوانی ئەحمەد موختار جاف/لەو دەما ئێمە کە خوێنمان ئەڕشتئەحمەد موختار جافکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی44
دیوانی ئەخۆل/ئەی دڵ ئەی دەروون وەختی گریانەئەخۆلکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی24
دیوانی ئەخۆل/برای شیرینی گیانی بە گیانیمئەخۆلکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی36
دیوانی ئەخۆل/دیم پاچ لێ ئەدا کابرای کرێکارئەخۆلکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی24
دیوانی ئەخۆل/م/لە ئەوجی خۆشەویستی و شادی و ژێر سایەی مناڵانمئەخۆلکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن12
دیوانی ئەخۆل/نەونەمامێک بووم شۆخ و نەوجەوانئەخۆلکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی8
دیوانی بەختیار زێوەر/ئاوەکەی سەرچنارفایق زێوەرکوردیی ناوەندیچوارپارە28
دیوانی بەختیار زێوەر/ئەی ئەستێرەی پرشنگدارفایق زێوەرکوردیی ناوەندیچوارپارە٧ بڕگەیی60
دیوانی بەختیار زێوەر/ئەی وڵاتم ئەی وڵاتمفایق زێوەرکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی24
دیوانی بەختیار زێوەر/ئەی پەپوولەی ھەژاری ڕەنگاوڕەنگفایق زێوەرکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی28
دیوانی بەختیار زێوەر/بڕوانە ئاسمانی شینفایق زێوەرکوردیی ناوەندیچوارپارە٧ بڕگەیی24
دیوانی بەختیار زێوەر/دیسانەوە شەو ھاتەوە بۆ عاشقی غەمبارفایق زێوەرکوردیی ناوەندیچوارپارەمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن20
دیوانی بەختیار زێوەر/من وەکوو بێچووە چۆلەکەی خۆشیفایق زێوەرکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی20
دیوانی دڵدار/لەبن سایەی چەمەنزاری بەھاریدڵدارکوردیی ناوەندیچوارپارە16
دیوانی دڵدار/من ڕوڵەی کوردستانمدڵدارکوردیی ناوەندیچوارپارە٧ بڕگەیی20
دیوانی دڵدار/ککوو ککوو کوو کوو کوودڵدارکوردیی ناوەندیچوارپارە٧ بڕگەیی30
دیوانی لوتفی/ئەی دڵ بۆ دائیم پڕ لە خەیاڵیلوتفیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی28
دیوانی لوتفی/خودا پەنام دەی لە شەڕ و بەڵالوتفیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی28
دیوانی لوتفی/ھیچ کەس ناپرسێ لە حاڵی دەردملوتفیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی28
دیوانی موفتی پێنجوێنی/ئەوەی ھەقبێژە قەولی ترش و تاڵەموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن44
دیوانی موفتی پێنجوێنی/بە ئەمری سوبحان ڕۆژێ لە ڕۆژانموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی52
دیوانی موفتی پێنجوێنی/بە غەفڵەت تێپەڕی عومرم لە پەنجاموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن40
دیوانی موفتی پێنجوێنی/خۆزگە بەو ڕۆژەی حەربی ئەڵمان بووموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی44
دیوانی موفتی پێنجوێنی/خەوی غەفڵەت شکور لاچوو لە سەرماموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن40
دیوانی موفتی پێنجوێنی/دەزگای جگەرەی دووکانەکەی منموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی52
دیوانی موفتی پێنجوێنی/ساڵان لەم فەسڵە سەیرانی و چەم بووموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی32
دیوانی موفتی پێنجوێنی/لە عومری پازدە ساڵی تاوەکوو چلموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن54
دیوانی موفتی پێنجوێنی/لەڕێی مەکتەب سەرم دانێم ڕەوایەموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن40
دیوانی موفتی پێنجوێنی/مەڵێن قەومی ھەجیجی بێ تەمیزنموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن16
دیوانی موفتی پێنجوێنی/چەند ساڵ لەمەوبەر کە بابەگوڕگوڕموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی40
دیوانی موفتی پێنجوێنی/ڕۆژێ بە ڕێکەوت لە بازاڕ گەڕامموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی48
دیوانی موفتی پێنجوێنی/ڕۆڵە من مردم لەژێر باری گرانی زوڵمەوەموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارەفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن32
دیوانی موفتی پێنجوێنی/ڕۆڵە ھەر کارێ ئەکەی ھۆشت نەبێ بێ بەش ئەبیموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارەفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن28
دیوانی موفتی پێنجوێنی/ژینی خۆشەویست ڕۆحی کوردستانموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی44
دیوانی موفتی پێنجوێنی/کوردە لەمەو لا ھۆشێ بێنە سەرموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی40
دیوانی موفتی پێنجوێنی/کچانی دێھات ھەناسەسەردنموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی32
دیوانی موفتی پێنجوێنی/کچانی پێنجوێن مەغدوورن یەکسەرموفتی پێنجوێنیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی36
دیوانی مینە جاف/ئەی فەڵەک تا کەی بە سۆبی ھەر وەکی زامانی دڵمینە جافکوردیی ناوەندیچوارپارەفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن14
دیوانی مینە جاف/ساقی لەو بادە خومار ئەشکێنێمینە جافکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی36
دیوانی کاکەی فەلاح/ئەی ھاوسەری من!کاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن16
دیوانی کاکەی فەلاح/بۆ مێژووکاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە٧ بڕگەیی28
دیوانی کاکەی فەلاح/بۆ گوڵێکی ژاکاوکاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی24
دیوانی کاکەی فەلاح/بەراوردێککاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی20
دیوانی کاکەی فەلاح/بەستەیەککاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە٧ بڕگەیی76
دیوانی کاکەی فەلاح/سۆزی خۆشەویستیکاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی8
دیوانی کاکەی فەلاح/فەلسەفەی ژیانکاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی96
دیوانی کاکەی فەلاح/مەولەویکاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی40
دیوانی کاکەی فەلاح/وشکەمەلەکاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی36
دیوانی کاکەی فەلاح/کێ بوو؟کاکەی فەلاحکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی28
دیوانی کەمالی/ئەمساڵ لە پڕ ھات ڕەشەبای خەزانکەمالیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی36
دیوانی کەمالی/ساقی لە داخی خەمی زەمانەکەمالیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی44
دیوانی کەمالی/من نەگۆڕاوم وەک جاران ماومکەمالیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی36
زەبری ھۆنراوە/ئاگری قاسپەکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە١٣ بڕگەیی20
زەبری ھۆنراوە/بۆ ئاگاداریکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی40
زەبری ھۆنراوە/سروودێکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی28
زەبری ھۆنراوە/شەونمکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی8
زەبری ھۆنراوە/نایابکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی26
سروشت و دەروون/دەنگی دەروون/دوا سرنجگۆرانکوردیی ناوەندیچوارپارە١١ بڕگەیی54
سروشت و دەروون/دەنگی دەروون/بۆ گوڵی لاولاوگۆرانکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن12
سروشت و دەروون/دەنگی دەروون/ئەی نەیگۆرانکوردیی ناوەندیچوارپارەمفعولُ مفاعلن فعولن16
لە کۆڕی خەباتا/بەستەی نەبەزگۆرانکوردیی ناوەندیچوارپارە١١ بڕگەیی24
لە کۆڕی خەباتا/شەھیدگۆرانکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن42
ناڵەی جودایی/ئێوارەی پایزھێمنکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی156
وەنەوشە/شەوێکی ڕەشمحەمەدسەدیق مەحموودیکوردیی ناوەندیچوارپارەمفاعیلن مفاعیلن فعولن36
وەنەوشە/نیشتمانممحەمەدسەدیق مەحموودیکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی32
گوڵ ئەستێرە/ئاگر و ھەنگوینکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە٨ بڕگەیی24
گوڵ ئەستێرە/دڵی گەشاوەکامەران موکریکوردیی ناوەندیچوارپارە١٠ بڕگەیی12